Din röst i kommunfullmäktige! 

Jag heter Alexander och kandiderar till kommunfullmäktige i höst. Jag bor i Bjärred och vill, tillsammans med er grannar, utveckla och satsa på Bjärred. 

Här på denna sidan kan du läsa om vad jag vill uppnå samt mina tidigare förslag, idéer och politik. 


Min vision om Bjärred och Lomma kommun

Min vision om Bjärred och Lomma kommun
Bjärred har länge varit eftersatt gällande kommunala satsningar och underhåll. Från underhåll av gator, buskar, belysning och allmänna platser till kommunala lokaler såsom skolor, förskolor, bibliotek och mötes- samt idrottsplatser. Detta vill jag ändra på.

Min vision av Bjärred och Lomma kommun är mycket enkel. Vi ska bli ”Sveriges bästa kommun för våra invånare”. Denna enkla vision ska genomsyra allt vi gör, alla våra medarbetare och politiska ambitioner. Fördelen med en enkel vision är att det underlättar beslutsfattande och nedan kommer jag in på konkreta exempel.

Hur vi uppnår visionen och politiska sakfrågor
Blir vi då Sveriges bästa kommun för invånaren genom att riva ett fungerande kommunhus från 1988 och bygga ett nytt för 240 miljoner kronor? Självklart inte. Jag vill avstyra planerna på att riva kommunhuset och istället fokusera på att bygga en gymnasieskola på en annan plats.

Blir vi Sveriges bästa kommun för invånaren genom att ha ett eget gymnasium? Ja, jag tror att det är mycket bra för vår kommun, att vi kan erbjuda gymnasieutbildningar.

Blir vi Sveriges bästa kommun för invånaren genom att bygga om Bjärehovsområdet med ett nytt bibliotek, högstadium, trygghetsboende och ny mötesplats, kulturskola och förskola? Ja absolut, det är ett stort steg i rätt riktning.

Blir vi Sveriges bästa kommun för invånaren genom att sudda ut de uppenbara skillnader som finns mellan kommundelarna, när det kommer till underhåll och satsningar? Absolut! Jag tror det är jätteviktigt att ta missnöjet på allvar och arbeta för en mer sammansvetsad kommun. 


Vem är jag?

Jag heter Alexander och bor på Löddesnäs tillsammans med min familj sedan i september förra året. Jag jobbar som produktchef på ett kemibolag i Hässleholm och har sedan förra valet engagerat mig som fritidspolitiker på kommunal- och regional nivå. Jag har alltid gått min egen väg i politiken och jag är övertygad om att det bara är genom att ärligt uttrycka sin åsikt i kombination med deltagande, samtal och förståelse, som vi kan åstadkomma en förändring.


Politik och idéer

Jag tycker att politiken idag handlar alldeles för lite om ideologier och visioner och alldeles för mycket om sakfrågor. Om vi på riktigt vill göra världen bättre måste vi förmedla en vision om hur den framtida världen ska se ut, och hur vi ska agera för att nå dit. Det är hur vi ska nå visionen som ideologin kommer in. 

Som liberal tror jag på socialliberalism. Enkelt uttryckt utgår man från vad som är bäst för individen samtidigt som det finns en stark välfärdsstat i ryggen. Att utgå från individen är enligt mig det bästa sättet för att för att komma till rätta med de samhällsproblem som vi står inför idag, exempelvis integration, sjukvård och skola. Detta i kombination med en stark välfärdsstat. 

Motioner

Det är enklare sagt än gjort att påverka i politiken. Men ett sätt att försöka skriva motioner till beslutsfattande möten. Jag har har skrivit flest motioner till många kommunala och regionala årsmöten. Dessa motionerna innehåller konkreta politiska förslag som förhoppningsvis först vinner gehör hos partiet innan förlaget kan genomföras. Statistiskt är det dock väldigt få motioner som får gehör. Men jag försöker så ofta det går att få mitt liberala parti att på kommunal-, regional- och nationell nivå att anta mina motioner. 

Nedan är ett axplock av motioner som jag har skrivit som rör skola, x, och x. Glöm inte läsa Sveriges enda fungerande skolpolitik som skapar en skola i världsklass! 

Sveriges enda fungerande skolpolitik 

Jag har skrivit Sveriges enda fungerade skolpolitik som garanterar en skola i världsklass. Tryck på bilden för att läsa min skolpolitik!  

Nej till nytt kommunhus i Lomma

Denna motionen skrev jag till Liberalerna Lomma Bjärreds årsmöte i Januari. Den går ut på att vi inte ska bygga ett nytt kommunhus. Tryck på bilden för att läsa motionen. 

Bygg om Bjärehovsområdet 

Även denna motionen skrev jag till Liberalerna Lomma Bjärreds årsmöte i Januari. Den syftar till att bygga om Bjärehovsområdet. Tryck på bilden för att läsa motionen. 

Erbjud förstföderskor sjukgymnastbedömning 

Denna motionen antogs på regionalt årsmöte och Liberalerna i Region Skåne jobbar nu med frågan. Motionen handlar om att erbjuda förstföderskor en rutinmässig sjukgymnastbedömning efter att ha genomgått en förlossning. Tryck på bilden för att läsa motionen. 


Kontakta mig!

Hör jättegärna av dig om du har några frågor, idéer eller tankar om hur vi kan utveckla vår kommun. 
Namn E-post Meddelande Skicka in